enVision 9.1 - Koperdiefstal voorkomen

De prijs van koper zit al enige tijd in de lift, net als de gevallen van koperdiefstal die onze verzekerden tijd en geld kosten. Leer hoe u dit kunt bestrijden.

De koperprijs heeft de afgelopen tien jaar een gestage stijging laten zien, wat heeft geleid tot meer schade door diefstal – veel van onze verzekerden betalen dit via hun eigen risico uit eigen zak. Op dezelfde wijze dat verzekerden investeren in strategieën ter preventie van brandschade, kunnen zij ook koperdiefstal bestrijden.

Hier volgen enkele eenvoudige, rendabele maatregelen die uw verzekerden kunnen treffen om hun property tegen koperdiefstal te beschermen:

 • Bescherm HVAC-apparatuur met stalen behuizingen.
 • Bekleed bedrading vanaf de stoppenkast naar de HVAC-eenheden met stalen buizen, zodat dieven de verbindingen niet zomaar kunnen losdraaien of afscheuren.
 • Graveer het adres van uw property op verschillende plaatsen in de HVAC-eenheden en koperbuizen. Dit maakt het moeilijker voor de dieven om het koper te verkopen.
 • Vergrendel de stoppenkastbehuizing zodat de stroom niet zomaar kan worden uitgeschakeld. Vervang plastic stoppenkasten door stalen kasten.
 • Verhul de aanwezigheid van koper door de apparatuur simpelweg af te dekken, zodat deze dus niet zomaar in het voorbijgaan wordt opgemerkt.
 • Verf koperbuizen fluorescerend oranje of groen – veel schrootbedrijven accepteren geen geverfd koper.
 • Maximaliseer de effectiviteit van bewaking door elementen in het landschap of hekwerken te verwijderen die het zicht van camera's of voorbijgangers kunnen blokkeren. Zorg voor voldoende verlichting rond de property.
 • Zorg dat het dak niet makkelijk toegankelijk is (met behulp van ladders, vuilcontainers, etc.).
 • Breng aan de dakranden prikkeldraad aan.
 • Zorg dat diefstal direct bij constatering wordt gemeld bij de lokale politie.

Veel van deze strategieën zijn te realiseren voor minder dan de kosten van het eigen risico van uw verzekerden. Een schadepreventie tactiek om koperdiefstal bij uw verzekerde te ontmoedigen, valt of staat bij een combinatie van het volgende:

 1. Maak het voor de dief een tijdrovende bezigheid
 2. Verberg indien mogelijk het koper
 3. Maak het lastig te verkopen.

Een populair doelwit van koperdieven zijn leegstaande gebouwen. Naast de directe contante kosten van uw verzekerde om het eigen risico te dekken, zijn er ook implicaties voor de verzekeringsdekking van leegstaande gebouwen die het te verhalen bedrag van een verzekeraar aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Dekkingsoverwegingen
Hoe wordt in de polis van uw verzekerde een “leegstaand” gebouw gedefinieerd? Sommige polissen schrijven voor dat als een deel van het gebouw leegstaat, het gehele gebouw als leegstaand kan worden beschouwd. Sommige polissen gebruiken een percentage van het gebouw om leegstand vast te stellen, terwijl andere een gebouw pas als leegstaand beschouwen als de gehele property leegstaand is. Weten wanneer een gebouw als leegstaand wordt geclassificeerd, is een belangrijke eerste stap in het vaststellen hoe de dekking mogelijk wordt beïnvloed.

Zodra wordt vastgesteld dat een gebouw leegstaand is zoals gedefinieerd in de polis van uw verzekerde, worden de voorwaarden van het contract vaak automatisch aangepast. Dit omvat mogelijk het volgende:

 • Beperking van de dekking.
 • Aanpassing in de waardering van reparatiekosten of vervangingswaarde naar daadwerkelijke contante waarde.
 • Het uitsluiten van bepaalde typen schade, zoals diefstal.

Deze dekkingsaanpassingen kunnen vaak worden teruggedraaid als de verzekerde kan aantonen zich te hebben ingezet om het leegstaande gebouw te beschermen. Het is altijd raadzaam te overleggen met uw underwriter wanneer een verzekerde een gebouw uit de roulatie neemt.

Het helpen van uw verzekerde om proactief actie te ondernemen diens locatie te beschermen tegen koperdiefstal biedt een uitgelezen kans om activa te beschermen en uiteindelijk de risicokosten op de lange termijn te verlagen — en dit is met name belangrijk voor leegstaande gebouwen.

Neem als u meer wilt weten over het beschermen van de locaties van uw verzekerden tegen koperdiefstal contact op met uw accountteam van Affiliated FM.