Een uitgebreide tool voor de evaluatie van overstromingsrisico's wereldwijd

Overstroming is een van de meest verwoestende en kostbare natuurrampen. De voortdurende stijging van de frequentie en de omvang van schade door overstroming kent drie hoofdoorzaken: klimaatverandering, globalisering en verstedelijking. Bovendien zijn er delen van de wereld waar overstromingsinformatie onbetrouwbaar, inconsistent, achterhaald of eenvoudigweg niet beschikbaar is.

Op dat vlak is onze wereldwijde overstromingskaart vernieuwend. Deze op geografische karakteristieken gebaseerde kaart geeft een overzicht van gebieden met middelgrote en grote risico's op overstroming wereldwijd. In tegenstelling tot kaarten die uitsluitend gebaseerd zijn op historische overstromingsgegevens, is onze innovatieve wereldwijde overstromingskaart gebaseerd op hydrologie en hydraulica, en is er onder andere essentiële informatie zoals neerslag, verdamping, smeltwater en terreintype in meegenomen.

Bevindt uw locatie zich in een gebied met overstromingsrisico? Kijk op onze wereldwijde overstromingskaart om erachter te komen.