Verzekerden in de industriële sector wedijveren in een internationale economie met ontelbare kansen en mogelijkheden, en staan daarmee bloot aan extra risico's. Processen zijn efficiënter geworden, nieuwe technologieën zorgen voor minder afval, en klanten en leveranciers zijn sterk op elkaar aangewezen.

Affiliated FM helpt verzekerden in de industriële sector bij het onderkennen van property risico's die van invloed kunnen zijn op hun activiteiten. Samen werken we aan vermindering en eliminering van risico's, zodat bedrijfsmiddelen operationeel blijven. Voor risico's die niet volledig kunnen worden uitgesloten, bieden we verzekerden een toonaangevend product voor het overdragen hiervan.

Naast schadepreventiediensten en een brede dekking hebben verzekerden in de industriële sector het volgende nodig:

Ontdek waarom langdurige samenwerking van belang is.

Mogelijkheden voor samenwerking