Eigenaren en propertymanagers staan voor de zware opgave om het rendement van investeerders te maximaliseren en tegelijkertijd een stabiele basis van tevreden huurders te behouden. Te veel investeren in een gebouw kan een minder optimaal rendement veroorzaken, terwijl te veel besparingen kunnen leiden tot ontevreden huurders.

Een soortgelijke kosten-batenanalyse kan tijdens de selectie van een verzekeringspartner ook worden uitgevoerd. Vaak vormen bij het afsluiten van een verzekering de kosten de voornaamste zorg voor onroerendgoedbezitters: de premie die moet worden betaald om dekking te verkrijgen. Hoewel concurrerende premiestellingen belangrijk zijn, is Affiliated FM van mening dat een keuze maken op grond van de premies alleen kan leiden tot ongewenste effecten op de investeringen van de eigenaren.

Affiliated FM biedt met de speciale proVision-polis het ideale evenwicht tussen kosten en baten voor verzekerden in de onroerendgoedsector. We begrijpen wat voor eigenaren en property managers van belang is bij de keuze van een verzekeringspartner:

Ontdek waarom langdurige samenwerking van belang is.

Mogelijkheden voor samenwerking