FM Global engageert zich om uw privacy te beschermen en te respecteren. Waar toepasselijk zijn we gebonden door de Wet bescherming persoonsgegevens 'Wbp'. Dit privacybeleid ("beleid") en andere documenten waarnaar in dit beleid verwezen wordt, vormen de basis voor de verwerking en bescherming door FM Global van de informatie die we over u verzamelen. Het is van toepassing op alle persoonlijke informatie die u aan FM Global doorgeeft en, naargelang de plaatselijke wetgeving, alle persoonlijke informatie die we uit andere bronnen verzamelen. Lees dit Beleid a.u.b. zorgvuldig  voor een goed begrip van onze praktijken op gebied van persoonsgegevens. Door gebruik van onze websites, bijhorende microsites, uitwisselingen van e-mails, mobiele applicaties en sites van derden (collectief 'site(s) genoemd) aanvaardt u en stemt u in met de praktijken die momenteel in dit Beleid beschreven zijn en later door ons zijn aangepast. Dat omvat het plaatsen van cookies op uw toestel, zoals hieronder beschreven. 

In dit Beleid verwijst 'FM Global' naar verzekeringsmaatschappij FM, waaronder de moedermaatschappij, haar dochterondernemingen en filialen, of naar het merk, Affiliated FM (waarnaar ook verwezen wordt als 'wij' of 'ons' of 'onze').

SOORTEN PERSOONLIJKE INFORMATIE ('Persoonlijke informatie') DIE WE OVER U KUNNEN VERZAMELEN:

U geeft ons onder meer informatie door het invullen van formulieren en door via telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen.

Wij, en onze dienstverleners kunnen bijvoorbeeld de volgende Persoonlijke Informatie over u verzamelen en verwerken:

 • uw naam, e-mailadres, postadres, taal, land van herkomst, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, arbeidsgeschiktheid, details over uw werk en andere informatie die u doorgeeft;
 •  Persoonlijke Informatie die van derden ontvangen wordt;
 • gebruikersnaam, wachtwoord, vragen om het wachtwoord te herinneren en antwoorden op de wachtwoorden;
 • zoekvragen;
 • communicatievoorkeuren zoals de nieuwsbrieven die u wenst te ontvangen; en
 • informatie die gepost wordt in communitydiscussies en andere interactieve online faciliteiten.

Dit omvat informatie die u doorgeeft als u zich registreert om onze sites te gebruiken, zich op onze diensten abonneert en als u een probleem in verband met onze sites meldt. Als u Persoonlijke Informatie doorgeeft, stemt u ermee in dat wij deze informatie voor de in dit Beleid beschreven doeleinden verzamelen, gebruiken en doorgeven aan relevante derden. We verzamelen mogelijk ook andere gegevens, zoals informatie over browsers en toestellen, gegevens over appgebruik, informatie over het gebruik dat u maakt van onze sites die door middel van cookies en andere technologieën wordt verzameld, pixel tags, web beacons, web server logs, uw IP-adres, locatie, besturingssysteem, toesteltype en de unieke toestelidentificatiecode en andere technologieën, demografische informatie en geaggregeerde informatie.

Online verzameling van Persoonlijke Informatie:

Bezoeken aan de sites van FM Global

Bij elk bezoek door u aan onze sites kan FM Global automatisch bepaalde soorten informatie verzamelen. Als u onze sites bezoekt, gebruiken wij mogelijk bepaalde geautomatiseerde technologieën zoals webserverlogs om IP-adressen, 'cookies' en Web beacons te verzamelen. Door deze informatie te verzamelen kunnen we de doeltreffendheid van de sites van FM Global en onze marketingactiviteiten verbeteren.

Over het algemeen bent u niet verplicht om Persoonlijke Informatie door te geven als u onze sites bezoekt. We vragen echter mogelijk wel om bepaalde persoonlijke inlichtingen, als u extra informatie wenst te ontvangen over onze producten, diensten en evenementen. Indien u elektronische communicaties zoals een e-nieuwsbrief vraagt, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door de instructies in de mededeling te volgen.

Cookies

FM Global verzamelt informatie tijdens uw bezoek aan een site van FM Global door gebruik te maken van de cookietechnologie. Het gebruik van cookies stelt ons in staat om onze sites te verbeteren, geaggregeerde statistieken op te stellen, u te onderscheiden van andere gebruikers van onze sites en het helpt ons om u een goede ervaring te bezorgen als u onze sites doorloopt. Een cookie is een stukje programmeerinformatie in een heel klein tekstbestand dat in uw internetbrowser of ergens op uw harde schijf wordt geplaatst.  U kunt de aanvaarding van cookies controleren door de voorkeuren van uw internetbrowser aan te passen. U kunt alle cookies aanvaarden, of een melding ontvangen als een cookie is geplaatst of alle cookies weigeren. Als u ervoor kiest om alle cookies te blokkeren (ook de essentiële), hebt u echter mogelijk helemaal geen toegang tot onze site of geen toegang tot een deel ervan en kunt u misschien bepaalde diensten niet gebruiken of niet deelnemen aan activiteiten die de plaatsing van cookies vereisen.   

In sommige gevallen kan FL Global daarnaast ook gebruik maken van traceertechnologie zoals web beacons, om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan de sites van FM Global. Dat zijn kleine elektronische afbeeldingen in webcontent of e-mails die normaal gesproken niet zichtbaar zijn voor gebruikers. Net zoals cookies stelt deze traceertechnologie ons in staat om te zien welke pagina's en content bekeken en geopend werden door gebruikers van de sites van FM Global. Het gebruik van die technologieën helpt ons ook om u een positieve ervaring te bezorgen als u door onze sites bladert en ook om onze content te verfijnen en uw ervaring een persoonlijker karakter te geven.

U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te aanvaarden of te weigeren.  Indien u meer informatie of details over cookies wenst, kunt u een bron bezoeken die u informatie geeft over cookies en uw specifieke toestel.

Links

De sites van FM Global bevatten mogelijk af en toe links naar en van andere sites die niet onder onze controle en niet onder dit Beleid vallen. FM Global aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van gelinkte sites.  Noteer a.u.b. dat deze sites hun eigen beleid hebben en we moedigen u aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen voordat u Persoonlijke Informatie doorgeeft. De operatoren van die sites kunnen Persoonlijke Informatie over u verzamelen en gebruiken.

Contact met FM Global via sociale media

Als u contact met ons opneemt via sociale mediasites of via bijvoorbeeld plug-ins of applicaties op de sites van FM Global die met sociale mediasites zijn verweven, hebt u de mogelijkheid om uw account bij ons aan de sociale mediasites van derden te linken. Als u uw account linkt of contact met ons opneemt op, of via de sociale mediasites van derden, plug-ins of applicaties, kunt u ons toestemming geven voor doorlopende toegang tot bepaalde informatie van uw account op sociale media (bijv. naam, e-mailadres, foto, geslacht, verjaardag, uw postings of 'likes').

Indien u Persoonlijke Informatie post als u via sociale mediasites, plug-ins of andere applicaties contact hebt met onze sites, zal die informatie, afhankelijk van uw privacy-instellingen, openbaar worden op internet. U kunt de informatie die u deelt controleren via de privacy-instellingen op sommige sociale mediasites.  Indien u meer informatie of details nodig hebt over uw privacy-instellingen op een bepaalde sociale mediasite, verwijzen we u naar de informatie over privacy-instellingen op de sociale mediasite die u gebruikt.

Toegang tot onze sites via mobiele toestellen

Als u onze sites met een mobiel toestel bezoekt, kunnen we uw unieke identificatiecode en het IP-adres van het mobiele toestel verzamelen evenals informatie over het besturingssysteem, de mobiele operator en uw locatie.

Door ons uw mobiele telefoonnummer door te geven, gaat u akkoord met gebruik ervan voor de doeleinden in dit Beleid, met inbegrip van de ontvangst van meldingen van ons op uw mobiele toestel. 

Als u eerder had ingestemd met pushmeldingen van ons op uw mobiele toestel, maar die inmiddels niet meer wenst te ontvangen, kunt u uw voorkeuren zowel op uw toestel als via de instellingen van de applicatie wijzigen. Als u geen informatie meer wenst te delen via de mobiele applicatie kunt u de applicatie verwijderen door het verwijderingsproces op uw mobiele toestel te gebruiken.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten en producten aan te bieden en te beheren. Dit kan het volgende omvatten, maar is hier niet toe beperkt: claimsbeheer, risicobeheer advies, schadepreventie, met inbegrip van bezoeken van technici, productcertificatie en -tests en andere vormen van verzekeringsdiensten (waaronder het afsluiten van verzekeringsproducten en herverzekering). Met uw toestemming kunnen we deze informatie eveneens gebruiken voor andere doeleinden, zoals u informatie bezorgen over gelijkaardige diensten en producten die wij aanbieden.

Als u om diensten vraagt, vragen we dat u ons juiste en noodzakelijke inlichtingen doorgeeft zodat we op uw verzoek kunnen ingaan. Daarmee geeft u ons toestemming voor het verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven van deze informatie aan relevante derden voor de doeleinden die in dit Beleid beschreven zijn.

Hoewel de informatie die we verzamelen direct van u afkomstig kan zijn, kan ze ook geleverd zijn door onze filialen of andere derden (waaronder werkgevers, verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsmakelaars of -agenten, kredietverleners, financiële instellingen, enz.). Indien u Persoonlijke Informatie over andere personen (zoals werknemers, ondergeschikten, enz.) doorgeeft, dient u hun toestemming te hebben vooraleer u ze doorgeeft aan FM Global.

De persoonsgegevens die we verzamelen, worden gebruikt om:

 • de gevraagde informatie en diensten te leveren;
 • te bepalen of men in aanmerking komt voor aangevraagde diensten en producten  en de verwerking van deze aanvragen;
 • doorlopend behoeften te begrijpen en in te schatten en de producten en diensten aan te bieden die aan die behoeften voldoen;
 • communicatie, dienstverlening, facturatie en administratie uit te voeren;
 • claims te beheren;
 • gegevens te analyseren;
 • kredietinformatie van relevante derden te verkrijgen en bij te werken, onder meer van kredietinformatiebureaus waar transacties op krediet worden gedaan;
 • toezicht en opleiding te verstrekken;
 • nieuwe diensten te ontwikkelen;
 • onze sites te beheren en te garanderen dat de inhoud effectief wordt gepresenteerd;
 • u in staat te stellen om de interactieve delen te gebruiken;
 • producten en diensten te vermarkten;
 • de processen uit te voeren die noodzakelijk zijn om andere contractuele verplichtingen te vervullen;
 • onze wettelijke rechten uit te oefenen en onze belangen te beschermen indien de informatie die u levert relevant of nuttig is voor verzekeringsclaims van onze klanten of rechtszaken door of tegen ons; en
 • voor de opsporing, preventie en reactie op fraude, inbreuken op intellectueel eigendom, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden, inbreuken op de wetgeving of ander misbruik van onze sites.

 

OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Persoonlijke informatie over bezoekers van onze sites wordt niet verhuurd, verkocht of anderszins voor marketingdoeleinden doorgegeven aan derden die niet met ons verbonden zijn. We delen Persoonlijke Informatie mogelijk met derden, waaronder, maar niet beperkt tot filialen en onderafdelingen, informatiebureaus op het gebied van krediet en fraude, incassobureaus, verzekeraars, herverzekeraars, verzekeringsmakelaars, andere verzekeringsbemiddelaars, derden die data analyseren, juristen en boekhouders en anderen die betrokken zijn bij het afhandelen van claims, onderaannemers, leveranciers en dienstverleners.

 

Deze derden zijn beperkt in het gebruik of openbaarmaking van de informatie, tenzij ze nodig is om diensten voor ons uit te voeren of om aan wettelijke eisen te voldoen.

 

Persoonlijke Informatie kan verder ook openbaar gemaakt worden:

 

 • om te reageren op de rechtbanken en/of regelgevende instanties, overheidsorganen of openbare autoriteiten in verband met onderzoeken, gerechtelijke acties, dagvaardingen of andere wettelijke processen of onderzoeken door partijen overal ter wereld;
 • zodat FM Global kan voldoen aan haar reglementaire eisen of dialoog met de regelgevende organen ter zake;
 • in geval van een fusie/aankoop;
 • aan zakelijke partners die marketingcommunicatie, promotiemateriaal of advertenties leveren die voor u van belang kunnen zijn;
 • als we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking nodig is (a) om onze rechten, waaronder de rechten op onze producten, de integriteit van de site, of uw veiligheid of die van anderen te beschermen, of (b) om fraude, inbreuken op intellectueel eigendomsrecht, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden, inbreuken op de wetgeving of ander misbruik van de site op te sporen, te voorkomen of erop te reageren; en
 • voor de service aan operatoren, adviseurs, mogelijke transactiepartners of andere derden in verband met de overweging, onderhandeling of voltooiing van een zakelijke transactie waarin we worden overgenomen of fusioneren met een ander bedrijf of indien we alle of een deel van onze activa verkopen, liquideren of overdragen.

 

Daarnaast kunnen we onpersoonlijk gemaakte rapporten over de gebruikersdemografieën en trafiekpatronen en onpersoonlijke gemaakte informatie met derden delen.

 

GRENSOVERSCHRIJDEND DOORGEVEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Door de internationale aard van ons bedrijf kan de Persoonlijke Informatie die FM Global verzamelt over geografische grenzen heen doorgegeven, verwerkt en opgeslagen worden. Door ons uw Persoonlijke Informatie te bezorgen of onze sites te gebruiken, stemt u in met het overdragen, opslaan en verwerken van uw Persoonlijke Informatie buiten de Europese Economische Ruimte. Deze overdrachten worden geregeld door standaard contractclausules van de Europese Unie (EU), het V.S./EU Safe Harbor Framework en/of gelijkaardige reglementen voor gegevensoverdracht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te beschermen. We zullen alles wat redelijkerwijs nodig is ondernemen om te garanderen dat uw gegevens veilig en volgens dit Beleid worden behandeld.

JUISTHEID VAN UW INFORMATIE

FM Global onderneemt redelijke stappen om uw Persoonlijke Informatie juist en volledig te houden. Om ons daarbij te helpen, dient u ons in te lichten over alle veranderingen in uw Persoonlijke Informatie. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via http://www.affiliatedfm.nl/Contact-Us/Tasks/Contact-Us-Form-Page.aspx - of het postadres in het deel ‘Contact’ hieronder. Geef uw huidige contactgegevens door, evenals de informatie waarvoor u toegang wenst en de veranderingen die u vraagt. We geven u toegang tot de gevraagde persoonsgegevens, tenzij dat een inbreuk vormt op de privacy van andere personen en onderworpen is aan redelijke wettelijke beperkingen. Als we u geen toegang geven, vermelden we de reden voor de weigering en lichten u in over de uitzonderingen ter zake.

BESCHERMING VAN UW INFORMATIE

 

FM Global heeft redelijke fysieke, technische en administratieve veiligheidsnormen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Enkele stappen die we ondernemen:

 • vertrouwelijkheid eisen van onze werknemers, vertegenwoordigers en derden;
 • een beveiligingsbeleid over informatie voeren;
 • Persoonlijke Informatie permanent onpersoonlijk maken of vernietigen als ze niet meer nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld werd; en
 • de beveiliging van de sites op peil houden en veiligheidsmaatregelen nemen.

Meer informatie over onze praktijken inzake gegevensbeveiliging is op verzoek verkrijgbaar. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig en kunnen we niet garanderen dat uw Persoonlijke Informatie veilig naar onze site worden overgedragen; de overdracht gebeurt altijd op uw eigen risico. Zodra we uw Persoonlijke Informatie ontvangen hebben, zullen we alle redelijke procedures en veiligheidsmaatregelen, zoals beveiligde servers en SSL-technologie toepassen om ongeoorloofde toegang te verhinderen. We zijn evenmin verantwoordelijk voor de veiligheid van de Persoonlijke Informatie die u verzendt via netwerken die wij niet controleren, waaronder het internet en draadloze netwerken.

CONTACT

Voor wijzigingen, zoals het veranderen of intrekken van uw toestemming of wijziging van uw Persoonlijke Informatie, neemt u contact met ons op via http://www.affiliatedfm.nl/Contact-Us/Tasks/Contact-Us-Form-Page.aspx  of via onderstaand postadres. Opmerking: indien u ons geen toestemming geeft of uw toestemming nadien wijzigt of intrekt, zijn we mogelijk niet in staat om u de gewenste producten of diensten te bieden.

 

Privacykantoor FM Global

Verzekeringsmaatschappij FM

SOM Building

Gustav Mahlerlaan

1082 MC Amsterdam

Nederland

VERANDERINGEN AAN DIT BELEID

We behouden ons het recht voor om dit Beleid bij te werken. Alle veranderingen die we af en toe aanbrengen, zullen op deze pagina gepost worden. We nodigen u uit om dit Beleid frequent opnieuw te bekijken om updates of veranderingen aan onze privacypraktijken te zien. Gebruik van deze site houdt in dat u akkoord gaat met de praktijken die in het bijgewerkte Beleid zijn beschreven.  

Laatst bijgewerkt in mei, 2015