Bij de bouw van een nieuwe locatie, renovatie van een bestaande locatie, nieuwe dakbedekking of de installatie van nieuwe apparatuur ontstaan er waarschijnlijk nieuwe risico's. De plan review services van Affiliated FM zorgen er mede voor dat deze veranderingen niet tot onaanvaardbare en vermijdbare risico’s leiden.

Door de bouwplannen vooraf te beoordelen, is Affiliated FM vaak in staat alternatieven voor te stellen die minder kans op schade met zich meebrengen en die niet of nauwelijks tot hogere projectkosten leiden.

Aanvullende risicobeperkende overwegingen bij een project:

Nieuwe bouwmaterialen en -technieken die kosten- en energiebesparingen opleveren, dragen ook aanvullende risico's met zich mee. Een engineer van Affiliated FM kan de plannen voorafgaand aan de bouw bestuderen en deze risico's inventariseren en alternatieve oplossingen aandragen die het beste aansluiten op uw behoeften.

Affiliated FM is van mening dat het merendeel van alle schade te voorkomen is, inclusief schade als gevolg van natuurrampen. Nieuwbouw en renovaties bieden ideale mogelijkheid om uw gebouwen goed te beschermen tegen natuurrampen. Onze normen inzake natuurgevaren zijn gebaseerd op omvangrijk wetenschappelijk onderzoek in onze toonaangevende Research Campus.

De activiteiten van elke verzekerde zijn uniek en vereisen unieke technieken om property schade te voorkomen. Lokale codes en normen houden geen rekening met uw unieke bedrijfsvereisten, maar de engineers van Affiliated FM die de plan review uitvoeren wel. Een renovatie of nieuw project biedt een gelegenheid te zorgen dat uw bedrijf zowel nu als in de afzienbare toekomst adequaat is beschermd.