Het schadepreventie rapport wordt opgesteld door een schadepreventie consultant van Affiliated FM na een bezoek aan een locatie van de verzekerde. Het rapport beschrijft de aanwezige risico's op de locatie, geeft een beknopte toelichting op de gevaren en stelt oplossingen voor om de risico's te elimineren of te verlagen.

Verzekerden met meerdere locaties kunnen samen met hun account engineer bekijken welke aanbevelingen de meeste prioriteit hebben om zo de continuïteit van hun bedrijfsvoering te waarborgen.