Onze wetenschappers en onderzoekers op het gebied van schadepreventie vormen al ruim 175 jaar de drijvende kracht achter de schadepreventie specialisatie van de FM Global Group en spelen een belangrijke rol bij het doorgronden en verminderen van de risico's van verzekerden.

Op de Research Campus van FM Global laten wij zaken ontploffen, steken wij dingen in brand en simuleren wij bijna elke denkbare natuurramp teneinde de gevaren die de locaties van verzekerden lopen te begrijpen. Uitgerust met deze wetenschap helpen wij verzekerden de kans op en ernst van property schade te verlagen.

In ons brandtechnisch laboratorium werken wij voortdurend aan het vergroten van onze kennis over de manier waarop materiaal en vuur zich gedraagt, meten en analyseren wij de hoeveelheid hitte die vrijkomt bij verschillende materiaalsamenstellingen en bepalen wij de brandgevaarlijkheid en veiligheidsvereisten voor verschillende goederen die door onze verzekerden worden geproduceerd en gebruikt.

Met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter vormt het brandtechnisch laboratorium van FM Global de kern van de Research Campus en is het de grootste faciliteit in zijn soort ter wereld. Door de enorme omvang van het laboratorium kunnen onderzoekers zelfs magazijnconfiguraties nabouwen waarin branden tot 1100 graden geanalyseerd worden. Door op werkelijke schaal te testen, ontwikkelen onze onderzoekers en engineers oplossingen die uiteindelijk de onderbreking van de bedrijfsvoering en supply chain en verlies van marktaandeel van onze verzekerden tot een minimum beperken.

In het laboratorium voor natuurrampen krijgen onderzoekers beter grip op de redenen waarom bouwmaterialen het begeven bij een natuurlijke gebeurtenis zoals een orkaan, overstroming of aardschok. Dit onderzoek leidt vervolgens tot het ontwerp van nieuwe gebouwen die de natuurlijke elementen beter kunnen weerstaan.

Onderzoekers kunnen nu zelfs de meest extreme weersomstandigheden simuleren, zoals orkanen met een windkracht van maar liefst 257 kilometer per uur.

In het laboratorium vuurt een hagelpistool hagelstenen van verschillend formaat af om een milde tot zware hagelstorm na te bootsen, en via een kanon worden stukken hout gelanceerd om te simuleren dat brokstukken door de wind worden meegevoerd, met snelheden die gelijk zijn aan die van een echte orkaan, en te bepalen wat de stootweerstand is van deuren, ramen en gevels.

Voor seismische risico's beschikt het laboratorium over een aardbevingtafel waarmee driedimensionale aardschokbewegingen worden nagebootst van elke denkbare kracht. Zo kunnen wetenschappers de effecten van een aardschok op gebouwen en andere constructies zoals apparatuur, leidingen en opslagrekken bestuderen.

Bovendien is het laboratorium uitgerust met een krachtige versnelde UV-xenonlamp om de effecten van zonnestraling op bouwmaterialen die gedurende lange tijd worden blootgesteld te meten. De tests omvatten tevens het versnellen van verweringsprocessen van alle soorten bouwmateriaal om zo precies te bepalen hoe elk materiaal moet worden ontworpen en geïnstalleerd om langdurig mee te gaan.

Al dit onderzoek wordt verricht om verzekerden beter inzicht te geven in producten en strategieën die hun bedrijfsvoering tegen schade kunnen beschermen.

Elektrische ontstekingsbronnen staan in de top drie van oorzaken van brand en explosies in gebouwen met ontvlambaar gas, brandbare vloeistoffen en brandbaar stof. In het elektrotechnisch laboratorium bestudeert FM Global op basis van wetenschappelijk onderzoek en verbeterde testcapaciteiten de omstandigheden die leiden tot schade aan apparatuur in omgevingen die blootstaan aan elektrische gevaren.

Brand veroorzaakt wereldwijd de meeste property schade. Er is echter onomstotelijk bewezen dat grootschalige brandschade uitstekend is te voorkomen door goede sprinklerbeveiliging. Door het opstellen van criteria en uitvoerige testen hebben de engineers en onderzoekers van het hydraulisch laboratorium een grote bijdrage geleverd aan efficiënte brandbeveiliging in de vorm van het certificeren van materiaal door FM Approvals.

De projecten van het hydraulisch laboratorium worden ingegeven door de behoeften van de branche en de vraag van onze verzekerden naar brandbescherming die zowel effectief, betaalbaar als flexibel is. In het laboratorium is men wetenschappelijk onderlegd in alle eigenschappen van sprinklersystemen en worden ze empirisch getest. Na afloop van de tests bestaat er geen enkele twijfel meer over de effectiviteit van een systeem.