De volgende twee cursussen zijn op proef beschikbaar:

Nauwkeurige waarderapportage

Een nauwkeurige waardebepaling helpt bij het nauwkeurig inschatten van de mogelijke schade, wat op zijn beurt weer bijdraagt aan verbeterde prioritering van risicoverbeteringsinspanningen. Deze cursus helpt deelnemers:

 • Bij het maken van onderscheid tussen waarde en risico
 • Bij het beschrijven van kostentrends als het gaat om property waardes
 • Bij het identificeren van basisconcepten over de waarde van materiële schade en bedrijfsschade
 • Bij het differentiëren tussen verschillende rapportagemethoden voor bedrijfsschade- en property waarde
 • Bij het maken van onderscheid tussen vaste, variabele en hybride uitgaven
 • Bij het berekenen en toewijzen van bedrijfsschadewaardes op bedrijfseenheid- en locatieniveau.

Property beschermen tegen schade

Deze cursus geeft property managers beter inzicht in veelvoorkomende risico's die de relatie met huurders kunnen verstoren. Op basis van praktijkvoorbeelden leert u:

 • Risico's te identificeren
 • Maatregelen te nemen om schade te voorkomen
 • Een plan te ontwikkelen voor de permanente bescherming van property
 • Resources te lokaliseren die u helpen bij het uitvoeren van een plan
 • Build Your Own Plan (BYOP)-instrument voor gebruikers
Meld u aan voor deze twee proefcursussen!