Affiliated FM is van mening dat verzekerden niet blootgesteld hoeven te worden aan grote materiële schade — inclusief schade door natuurrampen. Hoewel aardbevingen, overstromingen, vorst en stormen ons allemaal kunnen overkomen, hoeven we niet blootgesteld te worden aan de grote schade die dit kan veroorzaken. Naast fysieke beschermingsmaatregelen die uw account engineer kan adviseren, kunt u schade ook voorkomen door de juiste procedures toe te passen.

Ondanks diepgaand onderzoek is het tijdstip en de kracht van een aardschok niet met zekerheid te voorspellen.

Bij aardschokken denken wij vaak in eerste instantie aan ingestorte gebouwen en landverschuivingen. Statistisch gezien is echter een groot deel van de schade van aardschokken het gevolg van de verwoestende branden die ontstaan door gescheurde gasleidingen. Download de resources aan de rechterkant voor meer informatie.

Uit gegevens van AFM blijkt dat wereldwijd ongeveer 1 op de 10 locaties het risico loopt op schade door overstroming. Onze schadestatistieken tonen aan dat, eens een locatie blootgesteld is aan schade door overstroming, de kans op een grote overstromingsschade van meer dan € 1M bijna twee keer zo groot is als brandschade van zo’n omvang.

Dezelfde AFM schadestatistieken tonen ook aan dat locaties die een gedegen noodplan voor overstromingen hebben voorbereid, bijna 70% minder schade lijden en hun activiteiten sneller kunnen hervatten dan locaties zonder of met een ontoereikend noodplan.

Uw account team kan u helpen zowel bij het vaststellen van locaties die blootstaan aan overstromingsrisico als bij het opstellen van een noodplan voor overstromingen voor elk van deze locaties. In aanvulling op de hier genoemde resources is er ook een gratis online cursus beschikbaar. Lees hier een beknopte cursusbeschrijving en ga naar training.affiliatedfm.com om u aan te melden.

Bevindt uw locatie zich in een gebied met overstromingsrisico? Kijk op onze wereldwijde overstromingskaart om erachter te komen. Deze uitgebreide tool geeft een overzicht van gebieden met middelgrote en grote risico's op overstroming wereldwijd.  

Zorg met de winter in het vooruitzicht dat u beschikt over een adequaat plan om de vrieskou het hoofd te bieden. Waterleidingen, sprinklerinstallaties en vochtafvoeren kunnen bevriezen en scheuren. Zoals bij alle vormen van schadepreventie is een juiste planning van doorslaggevend belang bij het voorkomen van vorstschade.

Download de resources die u kunnen helpen een plan op te stellen zodat de vorst u deze winter koud laat.

Als uw locatie zich in een gevaarlijke windzone bevindt, denkt u wellicht dat er weinig is dat u kunt doen om het te beschermen tegen stormschade. Als 100% dochteronderneming van FM Global doet Affiliated FM al decennia lang onderzoek naar het voorkomen van schade door storm.

Zo had de FM Global Group 500 verzekerden in de baan van orkaan Katrina in 2005. De 310 locaties die ons advies hadden opgevolgd, leden 85 procent minder schade, en bespaarden gemiddeld 1,5 miljoen USD per locatie.

Uw account engineer kan u helpen fysieke oplossingen vast te stellen om uw locatie te beschermen. In aanvulling op de hier genoemde resources hebt u als verzekerde ook toegang tot een online cursus om u beter te kunnen voorbereiden op een storm.

Lees deze beknopte samenvatting en ga naar training.affiliatedfm.com om u aan te melden.