Verzekerden die samenwerken met Affiliated FM genieten van een brede dekking die is ontwikkeld voor de betere risico's.

Onze schadepreventiediensten helpen ons "best-in-class" verzekerden te herkennen, om vervolgens samen met hen te werken aan het verbeteren van hun risicoprofiel. Wij zijn van mening dat betere risicokwaliteit een beter verzekeringsprogramma verdient.

Deze programma's zijn gebaseerd op de proVision polis die verzekerden voorziet van:

Hoe houdt dit verband met mijn sector?

Mogelijkheden voor samenwerking

01

Branchespecifieke dekking

Verzekerden in verschillende sectoren lopen verschillende risico's. Affiliated FM heeft speciale sectorpolissen ontwikkeld die tegemoet komen aan de specifieke behoeften van elke verzekerde.

Verzekerden zouden eenvoudig toegang moeten hebben tot de dekking die zij nodig hebben. Daarom richt Affiliated FM zich met de proVision-serie op de specifieke risico's in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, industrie, onroerendgoed en detailhandel. Deze zijn stuk voor stuk gebaseerd op de uitgebreide proVision polisvoorwaarden en omvatten specifieke dekkingsuitbreidingen en speciale voorwaarden waaraan deze verzekerden behoefte hebben. Hierdoor kan Affiliated FM onze makelaars en onze verzekerden dekking bieden die naadloos aansluit op hun specifieke risico's.

02

Eén polislimiet

Door de waarden van onroerende zaken, roerende zaken en bedrijfsschade in één limiet te combineren, beschikken verzekerden over maximale flexibiliteit bij schade.

Eén polislimiet biedt verzekerden meer flexibiliteit. Neem het voorbeeld van aanzienlijke brandschade aan een magazijn, met een gerapporteerde voorraadwaarde (roerende zaken) van $ 25 miljoen. Helaas vond de brand echter plaats gedurende een piek in de voorraadopslag, waardoor er op het moment van de schade in werkelijkheid $ 35 miljoen aan voorraad aanwezig was. Bij afzonderlijke limieten voor onroerende zaken (OZ) en roerende zaken (RZ) zou de RZ-schade van de verzekerde beperkt zijn tot de gerapporteerde $ 25 miljoen. Bij één polislimiet bestaat er echter een buffer voor de RZ-waarden en kan de totale limiet tot $ 135 miljoen worden benut.