Als volledige dochteronderneming van FM Global profiteert Affiliated FM van de schaderegeling van wereldklasse van FM Global. FM Global is een onderlinge vennootschap waarvan het eigendom bij de polishouders ligt. De schadefilosofie is een verlenging van dit partnerschap. Wij grijpen elke gelegenheid aan om samen met de makelaar en onze verzekerde te werken aan het beperken van schade, hervatten van de bedrijfsvoering en zorgen dat de verzekerde diens activiteiten weer met succes kan oppakken. De schadebenadering is gebaseerd op vier hoekstenen:

Hoe houdt dit verband met mijn sector?

Mogelijkheden voor samenwerking

01

Opbouwen van een uiterst professioneel en gedreven team

Een verzekeringscontract is zo sterk als de verzekeraar die hem uitgeeft, en de verzekeraar zo sterk als de mensen die er werken.

Wij hebben enkele claims gehad bij Affiliated FM. Ik was in de meeste gevallen verantwoordelijk voor het beheer hiervan. Voor zover ik kon zien is de schadeafdeling van Affiliated FM hun belangrijkste troef. Hier werken stuk voor stuk professionals met uitstekend verstand van zaken.
— Verzekerde in de vastgoed sector

Effectieve schaderegeling is afhankelijk van effectieve mensen. Bijna 80 procent van onze schademedewerkers hebben een technische achtergrond, waardoor zij snel inzicht krijgen in relevante aspecten van het bedrijf. Naast uitstekende training en begeleiding geven wij onze schaderegelaars gepaste bevoegdheden en duidelijke besluitvormingsrichtlijnen zodat zij in direct contact met u ter plaatse belangrijke beslissingen kunnen nemen.

02

Focus op schadebeperking en snelle afwikkeling

Bij het voorvallen van schade hebben wij een gezamenlijk zakelijk belang: het bepalen en afwikkelen van de claim op basis van de polis om vervolgens de dienstverlening aan klanten te kunnen hervatten.

De gezondheid van het bedrijf van de verzekerde kan op de lange termijn afhankelijk zijn van het herstel van schade. Snelle actie en gerichte planning zijn cruciaal om de gevolgen voor de bedrijfsinkomsten te minimaliseren. Affiliated FM zet de niet geringe schadepreventie-expertise die het in huis heeft in om mogelijke schadebeperkende maatregelen te identificeren en claims snel af te wikkelen, zodat bedrijven zo snel mogelijk weer kunnen doen waar zij goed in zijn.

03

Optimaal behartigen van de belangen van verzekerden

De perceptie van verzekerden over de betrouwbaarheid van een verzekeraar is essentieel. Onder verzekerden scoren wij hoog in drie belangrijke categorieën.

Bij property schade is het belangrijk dat je op je verzekeraar kunt vertrouwen. Bij Affiliated FM werken wij er hard aan het vertrouwen van onze verzekerden te verdienen. Uit recent onderzoek blijkt dat 94 procent van onze verzekerden vindt dat wij hun belangen bij schade optimaal behartigen, en 96 procent vindt dat wij schadevergoedingen zo snel mogelijk uitkeren. Uit de grafiek hiernaast blijkt bovendien dat verzekerden FM Global ook zien als marktleider op het gebied van schaderegeling.

04

Duidelijke, transparante begeleiding van schademelding tot uitkering

Frequente en heldere communicatie is een essentieel onderdeel van de schaderegeling. Voor verzekerden gaat het er om of aan de verwachtingen wordt voldaan.

Affiliated FM legde stap voor stap uit hoe ik mijn claim kon indienen. Ze hielpen mij de claim op de juiste manier op te stellen.
— Verzekerde uit de productie sector

Affiliated FM beschikt over de kennis, expertise en begeleiding om verzekerden door het schaderegelingsproces te leiden – ook als zij nooit eerder schade hebben geleden. Zodra de claim is ingediend, legt uw schaderegelaar uit wat u kunt verwachten en hoe u kunt bijdragen aan een snelle afhandeling van het proces. Uw schaderegelaar houdt u – en alle andere betrokkenen – regelmatig op de hoogte van de voortgang van de claim.