Wanneer verzekerden uit het midden- en kleinbedrijf en hun makelaars een verzekeraar kiezen, is de premie vaak een doorslaggevend argument. Affiliated FM identificeert verzekerden uit het MKB/KMO met een sterk risicoprofiel en biedt deze een toonaangevende brede dekking en het gebruik van schadepreventiediensten aan tegen concurrerende premies. Ons uitgangspunt is: betere risicokwaliteit verdient een beter verzekeringsprogramma.

Een programma dat uitsluitend op premies is gebaseerd gaat echter voorbij aan bepaalde aspecten van de langetermijnsamenwerking die wij graag met onze verzekerden aangaan. Daarom biedt Affiliated FM niet alleen een scherp geprijsd programma, maar wil het ook samen met klanten het volgende bereiken:

Affiliated FM hecht grote waarden aan duurzame relaties met verzekerden. Dit blijkt wel uit hun premies en stabiele marktpositie.
— Makelaar

Hoe houdt dit verband met mijn sector?

Mogelijkheden voor samenwerking

01

Stabiele premies door een langetermijnvisie

Verzekeringscontracten worden veelal op jaarbasis onderhandeld en daarbij horen vaak fluctuerende premies. Affiliated FM werkt samen met verzekerden aan een langetermijnvisie zodat er een duurzaam concurrerend aanbod kan worden gedaan en het verzekeringsbudget van de verzekerde wordt gestabiliseerd.

De fluctuatie van premies is een frustrerende realiteit. Zelfs wanneer de te verzekeren waarden en de blootstelling aan risico's gelijk blijven, kunnen de kosten van het ene op het andere jaar zeer verschillend uitvallen. Hoewel verzekerden profiteren van betere premies in een zachte markt, kan een harde markt zorgen voor verhogingen met dubbele cijfers die hun budgetten overschrijden. Omdat Affiliated FM minder afhankelijk is van herverzekeringspremies kunnen we de blootstelling van onze verzekerden aan fluctuatie van premies beperken.

02

Kostenverlaging door verbetering van het risicoprofiel

Creatief denken gecombineerd met schadepreventie oplossingen kan verzekerden helpen risicokosten op de lange termijn te verlagen.

"Schadepreventiediensten zijn zeer waardevol voor onze verzekerden – vooral wanneer ze de kosten van de verzekering scherp houden."
— Makelaar

Hoge kosten houden rechtstreeks verband met de mate van blootstelling aan risico's. Affiliated FM werkt samen met verzekerden bij het identificeren en beperken van risicoblootstelling, hetgeen vaak resulteert in een voordeliger aanbod. Ontdek hoe Affiliated FM samen met een makelaar en diens prospect verzekerde het risicoprofiel van de verzekerde verbeterde en tot een concurrerender programma kwam.

De verzekerde fabriceert antiallergiemedicijnen en gebruikt daarbij materialen zoals haar van dieren, huidschilfers van huisdieren, stofmijten en verschillende soorten stuifmeel. Vier aspecten maakten het voor deze klant lastig de benodigde dekking te vinden tegen een concurrerende premie:

  • de farmaceutische industrie behoort tot een bedrijfsklasse waarin beperkingen kunnen gelden.
  • de verzekerde opereert in een "clean room"-omgeving en heeft dus hoge kwetsbaarheidspercentages.
  • er worden ruwe grondstoffen gebruikt die voor een potentieel stofexplosiegevaar zorgen.
  • de watertoevoer is onvoldoende voor een adequate werking van de sprinklerinstallatie.

De makelaar bracht de verzekerde in contact met Affiliated FM en legde uit dat de onderneming bereid was veranderingen aan te brengen om het risicoprofiel te verbeteren. Toen ons korte algemene bezoek op locatie uitwees dat er aanzienlijke verbeteringen nodig waren in hun sprinklersysteem, hielp onze account engineer de verzekerde en de makelaar een plan van aanpak te ontwikkelen waarmee ze concurrerende offertes in de wacht konden slepen.

Dankzij de bereidheid van Affiliated FM om creatief te denken bij het ontwikkelen van concurrerende programma's kan de verzekerde:

  • de risicokosten op de lange termijn verlagen
  • op meer stabiliteit van het verzekeringsprogramma rekenen
  • de bedrijfscontinuïteit en de banengroei beschermen terwijl het bedrijf kan blijven groeien