Samenwerking met Affiliated FM verschaft verzekerden toegang tot schadepreventiediensten van hoge kwaliteit. Als deel van de FM Global Group biedt Affiliated FM verzekerden uit het midden- en kleinbedrijf de mogelijkheid gebruik te maken van de wetenschap, het onderzoek en de wereldwijde schadepreventie-infrastructuur die een derde van de Fortune 1000-bedrijven ook ter beschikking staat.

Affiliated FM gebruikt deze wetenschap, infrastructuur en onderzoek voor het volgende:

Hoe houdt dit verband met mijn sector?

Mogelijkheden voor samenwerking

01

Bescherming van activa

Risico's identificeren, prioriteren, verminderen en oplossen. $ 55,8 miljard aan mogelijke schade bij verzekerden in 2011 voorkomen!

Affiliated FM is van mening dat verzekerden niet kwetsbaar hoeven te zijn voor grootschalige schade - en we werken er hard aan het risico op schade te verminderen en hun risicokosten op de lange termijn te verlagen. Onze medewerkers werken met de verzekerde samen om de grootste risico's voor hun bedrijfsvoering te identificeren en bieden praktische oplossingen die de verzekerde kan implementeren om hun bedrijf te beschermen. Na slechts twee bezoeken is de kans op een grote schade al drastisch verminderd.

02

Verbetering van operationele betrouwbaarheid

Het kost enorm veel tijd de gevolgen van een grote schade te boven te komen. Schade moet worden gerepareerd, zakelijke relaties en aandeelhouders moeten worden ingelicht en de schade moet worden afgehandeld. Deze tijd had veel beter kunnen worden besteed.

Als u zich realiseert hoe groot de impact van een grote brand kan zijn op uw bedrijfsvoering, wordt het pas duidelijk hoe belangrijk schadepreventie is. Lees hiernaast hoe een verzekerde samenwerkte met de makelaar en Affiliated FM om te voorkomen dat een verwoestende brand de groeiplannen zou verstoren.

03

Winst en marktaandeel van verzekerden handhaven

Een recente studie toont het verband tussen het daadwerkelijk toepassen van risk management en fluctuerende inkomsten. Het implementeren van schadepreventie helpt verzekerden hun inkomsten te stabiliseren.

Stelt u zich eens voor dat bij een belangrijke concurrent een grote brand zou uitbreken, waardoor voor u de kans zou ontstaan een nieuwe klant langdurig aan u te binden. De verzekeringsmaatschappij van de concurrent vergoedt de materiële schade en inkomstenderving. Maar u zou er uw uiterste best voor doen de nieuwe klant te behouden, ook als de concurrent al lang en breed weer in bedrijf is.

En wat als de brand bij u plaatsvindt? Affiliated FM is van mening dat verzekerden niet aan dergelijke risico's hoeven te worden blootgesteld. Affiliated FM, onderdeel van de FM Global Group, liet een onderzoek uitvoeren naar het verband tussen fluctuaties in inkomsten en schadepreventie.

04

Bieden van toonaangevende property verzekeringen

Bedrijven met een betere beveiliging verdienen een beter verzekeringsprogramma. Door samen te werken verlagen we de blootstelling aan risico's en verhogen we de kwaliteit van het risicoprofiel van de verzekerde, zodat deze gebruik kan maken van toonaangevende dekkingen tegen een concurrerende premie.

Het model is eenvoudig: Werk samen met de verzekerde om grote schade te voorkomen. Zo kan de verzekerde zijn aandacht volledig richten op zijn bedrijf en kan Affiliated FM haar concurrenten voor blijven. Op onze beurt investeren wij onze winst in de ontwikkeling van aanvullende schadepreventiediensten, toonaangevende dekkingen, schaderegeling en verhoogde capaciteit. En dat allemaal tegen een concurrerende premie. Het is een positieve spiraal van concurrentievoordeel die werkt als een sterke drijfveer voor iedereen. Onze schadepreventie-infrastructuur is gebaseerd op ruim 175 jaar ervaring en onderzoek en is de drijvende kracht achter alles wat we doen.