Property schade kan leiden tot claims van miljoenen euro's. Verzekerden hebben een verzekeringspartner nodig die dergelijke enorme schadekosten kan vergoeden. Affiliated FM-verzekerden kunnen rekenen op de solvabiliteit van FM Global, die ook door meer dan een derde van de Fortune 1000-bedrijven wordt gebruikt. Met een surplus van meer dan $ 7,9 miljard, en met AM Best A+- en Fitch AA-ratings, biedt Affiliated FM verzekerden de financiële stabiliteit die ze nodig hebben.

De financiële zekerheid van Affiliated FM wordt benadrukt door:

Hoe houdt dit verband met mijn sector?

Mogelijkheden voor samenwerking

01

Uitstekende financiële ratings

Zodra het aankomt op de financiële gezondheid van een bedrijf waaraan u een significant risico toevertrouwt, is de financiële stabiliteit van belang.

Affiliated FM handhaaft haar A+-rating (superieur) van AM Best en een AA-rating (uiterst sterk) van Fitch—een toonaangevende kredietbeoordelaar die de financiële risico's en levensvatbaarheid met betrekking tot verzekeraars analyseert. Als gespecialiseerde property verzekeraar moeten we in staat zijn fluctuaties op te vangen. AM Best en Fitch testen regelmatig een aantal schadescenario's om de veerkracht van ons model te onderzoeken. 

Bovendien heeft kredietbeoordelaar Standard & Poor's ons een A+-beoordeling gegeven voor onze financiële gezondheid en kredietwaardigheid, met een 'stabiel' vooruitzicht.

Het Best-ratingrapport op deze website is gepubliceerd onder licentie van A.M. Best en betreft geen bevestiging, expliciet noch impliciet, van de producten of diensten van FM Global. A.M. Best is niet verantwoordelijk voor eventuele transcriptiefouten in de presentatie van de ratingrapporten van Best. De ratingrapporten van Best vallen onder het copyright© van A.M. Best Company en mogen niet worden gereproduceerd of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A.M. Best Company. Het is bezoekers van deze website toegestaan één exemplaar van het ratingrapport van Best voor eigen gebruik af te drukken. Het is niet toegestaan het rapport voor andere doeleinden af te drukken, te kopiëren of te distribueren.

Best-ratings worden voortdurend herzien en kunnen worden gewijzigd of bevestigd. Bezoek voor de meest recente ratings de website van A.M. Best op www.ambest.com.

02

Sterke financiële balans van FM Global

De verzekerden van Affiliated FM profiteren van dezelfde financiële veerkracht als FM Global levert aan haar Fortune 1000-bedrijven.

Omdat verzekerden van Affiliated FM te maken hebben met aanzienlijke risico's op een enkele locatie, hebben ze een partner nodig die beschikt over de financiële mogelijkheden om de contractuele verplichtingen na te komen. Affiliated FM is een volledige dochter van FM Global. We bieden onze klanten toegang tot dezelfde financieel stabiele balans die FM Global aan haar grote internationale klanten aanbiedt.

03

Een getest en veerkrachtig bedrijfsmodel

Onze balanspositie blijft stabiel, ook in deze moeilijke tijden.

Gedurende de afgelopen 10 jaar hebben grote opeenvolgende schades door natuurrampen, terroristische aanvallen en branden de veerkracht van ons bedrijfsmodel op de proef gesteld. Voeg hierbij de aanzienlijke fluctuaties van de wereldwijde financiële markten en je zou een vermindering van het surplus verwachten. Onze balans is echter zeer veerkrachtig gebleken en is al hersteld van de krach van 2008. Sterker nog, er is sprake van een stijgende lijn