De capaciteit van een verzekeraar geeft weer hoeveel dekking deze kan bieden. Instabiele capaciteit leidt tot instabiele dekking en premiestelling. De financiële kracht en property specialisatie van Affiliated FM garanderen onze verzekerden een ruim aanbod aan stabiele capaciteit. Tijdens de marktschommelingen van de afgelopen 10 jaar was Affiliated FM in staat om de capaciteit voor verzekerden meer dan te verdubbelen.

Stabiele capaciteit is belangrijk want dit:

Bij Affiliated FM schommelen de premies en voorwaarden veel minder dan bij andere verzekeraars.
— Makelaar

Hoe houdt dit verband met mijn sector?

Mogelijkheden voor samenwerking

01

Garandeert verzekerden de gewenste dekking

Het verschaffen van een ruime capaciteit, jaar na jaar, kan verzekerden helpen de premiestelling en het risico te stabiliseren.

Verzekerden uit het midden- en kleinbedrijf hebben vaak een beperkt aantal locaties, daardoor minder uitwijkmogelijkheden en lopen dus grote risico's met betrekking tot de property en bedrijfsinkomsten. Om zowel hun activa als inkomsten te beschermen, vereisen zij jaar op jaar adequate, betrouwbare capaciteit. De grafiek hiernaast toont hoe onze capaciteit zich heeft ontwikkeld.

02

Ondersteunt langdurige samenwerking

Er is voor het ontwikkelen van een goede, langdurige samenwerking transparantie en vertrouwen nodig tussen verzekeraars, makelaars en hun verzekerden.

Blijf gefocust op de lange termijn. Affiliated FM is het meest stabiele en consistente bedrijf waar ik zaken mee doe. Dat is voor mij en onze verzekerden zeer belangrijk.
— Makelaar

Om langdurige samenwerking tot stand te brengen, is het belangrijk dat verzekerden weten wat ze kunnen verwachten. Wanneer verzekeraars regelmatig in andere markten werken, dekking verminderen en/of premiestellingen aanpassen, kan het moeilijk zijn een vertrouwensrelatie op te bouwen. Het bedrijfsmodel en de capaciteit van Affiliated FM zijn erop gebouwd een sterke, langdurige relatie met makelaars en verzekerden aan te gaan.

03

Zorgt voor stabiele dekking en premiestelling

Een stabiel aanbod van producten en diensten zorgt ervoor dat verzekerden weten wat ze kunnen verwachten.

Verzekerden uit het MKB/KMO zijn niet altijd in staat grote schommelingen in bijvoorbeeld verzekeringspremies op te vangen. Ze kunnen het zich ook niet veroorloven hoge risico's te lopen als de vereiste dekking economisch niet haalbaar is. Verzekerden die samenwerken met Affiliated FM weten dat de capaciteit groeit en krimpt naarmate de markt verandert. Affiliated FM blijft zich inzetten om in samenwerking met relaties hun dekking te stabiliseren, tegen concurrerende premies.

Lees hiernaast het enVision-artikel waar in staat hoe we samenwerken met verzekerden om capaciteit te stabiliseren.